Zrealizowane projekty

Realizowane Projekty:

Serwis sprzętu komputerowego w JST.
Wymiana sprzętu komputerowego w JST.
Świadczenie usług doradczych i serwisowych.
Dostarczanie rozwiązań IT usprawniające pracę administratorów.
Dostawa, konfiguracja, sieci LAN i WLAN.